Administratie

Financiële administratie

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk voor je eigen bedrijfsvoering. Een goede administratie heb je ook nodig als bewijs en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het invullen van jouw aangiften. Je kunt kiezen de administratie zelf te voeren met behulp van een eigen boekhoudprogramma of het in zijn geheel uit te besteden. De administratie voeren kan zowel digitaal als op papier, deze keuze laat ik graag aan jou over.

 

Loonadministratie

Als je één of meer werknemers in dienst hebt, moet je een loonadministratie bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast ben je verplicht om de werknemer een loonstrook te verstrekken. Je kan de loonadministratie zelf doen, maar natuurlijk kan je deze ook uitbesteden aan Calculo.

 

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken. Je kunt dus als ondernemer precies zien hoeveel winst of verlies je hebt gemaakt in het afgelopen boekjaar. Iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening worden overgenomen om de winstaangifte inkomstenbelasting in te dienen. Die aangifte bevat standaard een balans en resultatenrekening. Bij een controle of onderzoek door de Belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening worden vermeld.
Soms moet je financiële verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld de bank. Als je een flinke som geld hebt geleend om je bedrijf verder te helpen wordt vaak ieder jaar standaard om de jaarrekening gevraagd.

Naast het opstellen en bespreken van de jaarrekening, kan je bij mij ook terecht voor het opstellen en deponeren van de publicatiestukken en het opstellen van de notulen AVA.